onsdag, oktober 06, 2010

Alliansbudget med fokus på psykiatri och cancervård

Alliansens budgetförslag är lagt och i november ska landstingsfullmäktige behandla det. Det är en budget som ska bidra till att göra bra sjukvård ännu bättre. Prioriterade områden är psykiatri och cancervård. Det är en budget som har tydliga kristdemokratiska avtryck.

Hälso- och sjukvården förstärks med ca 53 miljoner och på regional utveckling blir det en ökad satsning med 27 miljoner kronor.

En viktig fråga i budget- och flerårsplan är att ta fram en plan för att möta framtidens behov av specialiserad vård i länet. Ett viktigt strategiskt arbete.

Utvecklingsplanen för vuxenpsykiatrin ska genomföras under två år. Ett intensivt och systematiskt arbete ska bidra till att psykiatrin i Jönköpings län ska vara ett föredöme inom svensk psykiatri.

Bemötandefrågorna är ständigt aktuella och oerhört viktiga. Exempelvis ska ett projekt ska genomföras för bättre bemötande och tillgänglighet för personer med en funktionsnedsättning.

Cancerplanen genomförs steg för steg. I budgeten finns t ex en satsning på rehabilitering av cancerpatienter med särskilda behov och en sexologmottagning för kvinnor med gynekologisk cancer.

Under 2011 upphandlas en blodbuss för att underlätta för fler människor att lämna blod.

Du kan läsa mer om Alliansens budget här.

1 kommentar:

Steve E sa...

Bra att fortsätta betona Bemötandefrågorna. Ett bra bemötande är nyckeln till alla verksamheter och därmed också nyckeln till en god omvårdnad och behandling.