tisdag, oktober 26, 2010

Sista fullmäktige för denna mandatperiod

Det är egentligen inte klokt vad fort tiden går. Idag var det mandatperiodens sista landstingsfullmäktige. På dagordningen stod bl a Delårsrapport 2 för 2010. Jag kommenterade kort den goda ekonomin, tillgängligheten och utvecklingsarbete som pågår. Du kan läsa mina kommentarer här.

Dagen började dock med ett extra landstingsstyrelsemöte för att behandla förslag till ny arbetsordning och reglemente samt arvodesregler. Vi hann med två voteringar på det korta sammanträdet. Det största oppositionspartiet (S) är missnöjt med hur den fasta arvoderingen för politiska tjänster fördelas nästa mandatperiod.

Den nya mandatperioden börjar på måndag och på tisdag samlas nya fullmäktige för att välja landstingsstyrelse mm. Fyra nya intressanta och spännande år väntar. Utmaningar saknas sannerligen inte!

Inga kommentarer: