fredag, april 08, 2011

Brukarinflytande på riktigt

I onsdags bjöd jag in företrädare för brukar- och anhörigorganisationer inom psykiatrin till ett frukostmöte. För mig som landstingsråd var det ett värdefullt möte som gav mig många tankar och idéer att jobba vidare med. I utvecklingsplanen för psykiatrin är en av punkterna att utveckla brukarinflytandet. Men, vad menar vi egentligen med brukarinflytande? Är man med i hela processen ända från början, eller tillfrågas man när allt är klappat och klart? Brukarinflytande kräver tid, förankring och att man ses som en likvärdig part i arbetet. Men också förändrade arbetssätt.

Inga kommentarer: