fredag, april 29, 2011

Missbruksvården måste utvecklas!

I onsdags presenterade Gerhard Larsson "Missbruksutredningen". Den inrymmer åtta reformområden och 70 konkreta förslag. Du hittar hela utredningen här.

Det är ingen hemlighet att Larsson gärna ser att det skulle vara en huvudman för missbruksvården, istället för delat huvudmannaskap. Vill man vara lite elak kan man säga att han före utredningen började redan hade bestämt sig för att så skulle det vara. Men utredningens förslag blev fortsatt delat huvudmannaskap men med tydlig ansvarsfördelning. Larsson pekar på att i alla länder inom EU förutom Danmark, Sverige och Finland har sjukvården ansvar för missbruksvården. Han menar att personer med samsjuklighet alltför ofta faller mellan stolarna p g a det delade huvudmannaskapet.

Jag är rädd för att utredningen som har många goda förslag kommer att hamna i en fråga om huvudmannaskap istället för att se till de personer som behöver en bättre och utvecklad missbruksvård. För det behövs sannerligen! En person med missbruk eller beroende bryr sig inte om ifall det är kommmun/landsting/stat som står för vård och hjälp. Hen vill ha den vård och hjälp hen behöver! Och det måste vi lösa!

Jag tycker att det är lite trist att SKL gick ut samma dag och mer eller mindre totalsågade utredningen. Det blir låsta positioner från dag 1 och det tjänar ingen på, allra minst den som behöver vård och hjälp i sitt missbruk/beroende. Låt oss lyfta blicken ovanför organisationsformer och sätta brukare i centrum, inta brukarens fokus. Hur skulle vi då få till den bästa missbruks- och beroendevården?

Inga kommentarer: