onsdag, november 22, 2006

Voteringar och grön el

Det är inte alltid lätt med voteringar när det har skett ett maktskifte. Det blev tydligt idag när landstingsfullmäktige skulle ta beslut om budgeten för 2007. En votering fick t o m tas om eftersom det var ett antal ledamöter som inte visste hur de skulle rösta nu. Verkar som att den nya oppositionen kommer att använda voteringsinstrumentet flitigt. Tack och lov för våra "essometrar" som underlättar voteringarna.

I interpellationsdebatten om inköp av grön el sade vänsterpartiets gruppledare följande: "Visst kostar det mer att köpa grön el. Men vad kostar det inte att hela världen blir förstörd?" Efter budgetdebatten blev just denna interpellationsdebatt den längsta debatten och flera av debattörerna avvek rejält från frågeställningen...

Inga kommentarer: