torsdag, maj 31, 2007

Vår egen Malena

Idag har landstingsgruppen varit samlad för gruppmöte på Folkhögskolan i Värnamo. På dagordningen stod bl a en föredragning om abortförebyggande arbete av överläkaren Bo Asplund. Ett intressant föredrag och flera goda idéer att ta med sig i arbetet.
Enligt Asplund är tre av de viktigaste åtgärderna följande:
1. Fullvärdiga ungdomsmottagningar med hög tillgänglighet
2. Kostnadsneutrala preventivmedel
3. Information i skolor

Han efterlyste även fler kondomautomater på stan.

Ledamoten Liselotte Jonasson intervjuades av Radio Jönköping ang. abortförebyggande arbete och slog med skärpa fast att "vi vill uppmuntra till säker sex!"

Det är glädjande att landstinget har beslutat att ta fram ett handlingsprogram för sexuell hälsa. Något som vi kristdemokrater har varit pådrivande i.

Inga kommentarer: