fredag, augusti 31, 2007

Lite har hänt för att vården ska bli jämställd

2004 presenterade Socialstyrelsen en rapport om jämställd vård. Den pekade på att kvinnor inte får vård på samma villkor som män, om brister i bemötande o s v. Den pekade ut ett antal områden som behövde förbättras.
Nu har Sveriges kommuner och landsting gjort en kunskapsöversikt om hur det ser ut med jämställdheten inom vården. Betecknande heter rapporten "(O)jämställdhet i hälsa och vård". Och det är tyvärr inte mycket som har hänt på området sen Socialstyrelsens rapport kom 2004. Samma problemområden lyfts fram i SKL:s kunskapsöversikt.

Vi kan prata i all oändlighet om dessa frågor och skriva rapporter om ojämställdheten inom vården. Faktaunderlag och kunskap saknas inte. Men ändå händer så lite. Varför?

Inga kommentarer: