onsdag, augusti 22, 2007

Stureplanscentern tänker högt

Fick ett tips från Landstingets folkhälsoavdelning om ett blogginlägg på Gunnar Ågrens blogg. Generaldirektörens blogg är intressant läsning (om man är intresserad av folkhälsofrågor).

Inlägget är en kommentar till Federleys och Svenssons debattartikel i GT där de skriver att man bör lägga ner Folkhälsoinstitutet. Argumentet är individens eget ansvar och så tar de ett antal lite fåniga exempel för att stödja sin tes. Samtidigt är deras argumentation skrämmande. Det är individen som hyllas till absurdum. Samhällets stödjande insatser ses som ett hot mot individens frihet och ansvar. Jag ser det som tvärtom! Samhället har ett ansvar att stödja och informera. Sen är det upp till oss var och en att ta till oss information och ta ett ansvar för vår egen hälsa efter bästa förmåga. Federley och Svensson glömmer i sin liberala iver bort att det finns många som mår dåligt på grund av exempelvis psykisk ohälsa och missbruk och att säga till dem "sköt du ditt, det är ditt eget ansvar" är cyniskt. Det är också cyniskt att anse att åtgärder som försvårar suicid från broar är ett hot mot individens ansvar.

Federleys största drivkraft verkar vara att få synas i media så mycket som möjligt. Och då kan man ju förstå att han måste ta till för att provocera och få ett mediautrymme. Att medverka till en förändring för att göra samhället till ett samhälle där ingen hålls tillbaka och ingen lämnas efter ter sig underordnat spaltutrymmet.

Inga kommentarer: