fredag, mars 06, 2009

Ekonomi och tillgänglighet

Igår samlades Alliansen i Landstinget för gruppmöte på Träcentrum i Nässjö. Som alltid var stämningen god. Vi har en bra gemenskap inom Alliansen och det är aldrig långt till skratt. På programmet stod bl a information om införandet av vårdval, tillgänglighet och ekonomi. När det gäller ekonomin kan man väl sammanfatta det med att det är tuffa tider, men att vi ska klara det kärva läget. Budgetdisciplin och förändringsarbete är nyckelfrågor för att lyckas. Det skulle dock inte vara fel med ett bra läkemedelsavtal och ett tillskott från staten. Kan konstatera att det inte lär blir någon typisk "valbudget" för 2010.

Det är glädjande att de satsningar som görs på förbättrad tillgänglighet ger resultat. Köerna i vården blir allt kortare och de ska bli ännu kortare. Det gäller att ständigt jobba med tillgängligheten. God tillgänglighet är en färskvara och måste ständigt återerövras.

Regeringen skärper kraven för vårdgarantin till BUP och det är bra. I vårt landsting är det 68 av de totalt 74 väntande barnen och ungdomarna som fått erbjudande om nybesök inom 30 dagar i februari. För att kunna klara en hög tillgänglighet till BUP, som är en specialistmottagning, måste första linjens psykiatrik fungera väl. Landstinget, tillsammans med kommunerna Eksjö och Jönköping, är med i ett projekt för att utveckla en modell för att ge tidigt hjälp till barn och ungdomar med psykisk ohälsa.

Inga kommentarer: