tisdag, mars 10, 2009

Sexuell hälsa, EU och vårdval

Idag har landstingsfullmäktige sammanträtt och två ärenden på agendan handlade om sexuell hälsa. Det första ärendet var att vi skulle anta en handlingsplan för sexuell hälsa med inriktning på ungdomar och unga vuxna. Du hittar mitt anförande här.

Det sades ett par märkliga saker i denna korta debatt. B la så sa en socialdemokratisk landstingsledamot att "Det finns inget självändamål med att minska antalet oönskade graviditeter". Mycket märkligt. Är det alltså bra med konstant höga abortsiffror? Varför? Dessutom anfördes det att de två målen i handlingsplanen var negativa och fördömande. På vilket sätt är det negativt och fördömande att ha en målsättning om att minska antalet smittade av sexuellt överförbara sjukdomar och att minska antalet oönskade graviditeter? Vi har ju exempelvis mål om färre rökare. Är det också fördömande?

Rätten till fri abort är inte hotad genom ett aktivt, systematiskt och strategiskt förebyggande arbete för att minska de oönskade graviditerna. Så jag förstod inte riktigt talet om att tusentals kvinnor dör i illegala aborter runt om i världen. Var det en ryggmärgsreflex?

Det andra ärendet på tema sexuell hälsa handlade om en vänsterpartistisk motion. Du hittar mitt inlägg i den korta debatten här. Inlägget ledde till ett replikskifte.

Införande av vårdval i primärvården är en het potatis för oppositionen i vårt landsting. En interpellationsdebatt om jourverksamhet på Höglandet slutade i en vårdvalsdebatt. Vidare blev det 34 inlägg i en interpellationsdebatt om vårdval och den ekonomiska krisen.

Erik Svanfeldt, SKL, hade ingen tacksam uppgift när han skulle föreläsa om "Vad har EU med vård och omsorg att göra?" direkt efter lunch. Det var flera ledamöter som drabbades av paltkoma och slöt sina ögon.

Inga kommentarer: