onsdag, mars 18, 2009

Det behövs en diskussion om människovärdet

I gårdagens Rakt på med KG Bergström ställdes två snabbfrågor som i allra högsta grad handlar om människovärdet. Den ena handlade om nya riktlinjer för vård av människor i livets slutskede och den andra om ändrad lagstiftning om könsbestämning av foster för att inte barn av "fel" kön aborteras.

Det är lite märkligt hur dessa frågor, om livets början och slut, debatteras. I den ena frågan handlar det om människovärde, i den andra om rätten till fri abort. Helt plötsligt är det inte så viktigt med alla människors lika och unika värde. Hur kan det komma sig?

Mona Sahlin svarade ett snabbt nej på frågan om man behöver ändra lagstiftningen så att inte barn med "fel" kön aborteras. Hon tycker inte att man ska förbjuda det. Alltså tycker hon att det är ok. Skrämmande!

Mona Sahlin är tveksam till religiösa friskolor med hänvisning till jämställdhet och synen på flickor. Samtidigt säger hon nej till att ändra lagstiftningen så att inte barn med "fel" kön aborteras. Det fall som skapat rubriker handlar just om att flickebarn aborteras. Hur var det nu med synen på flickor? I Aftonbladet "utvecklar" Mona sitt resonemang och för henne är den fria aborten det allra viktigaste. Varför vågar hon inte problematisera frågan? Hon kanske inte anser att frågan behöver problematiseras? Vid vårt förra landstingsfullmäktige var det en socialdemokrat som sa i talarstolen att det inte finns något självändamål med att minska antalet aborter och om det är socialdemokratisk hållning så kan man ju förstå att det inte är något som behöver diskuteras eller problematiseras.

Jag är glad över att Fredrik Reinfeldt menade att man bör ändra lagstiftningen om de går. Hans svar visar på att han (och regeringen) inte tycker att det är ok att barn aborteras p g a kön. Jag är inte heller övertygad om att det går att ändra detta via lagstiftning, vilket jag har skrivit om tidigare. Men det borde vara en fråga som man bör undersöka precis så som Socialstyrelsen nu gör. Och då är det inte abortlagstiftningen som föreslås ändras, utan rätten att få veta vilket kön det väntade barnet har. Men framför allt behövs en diskussion om människovärdet!

1 kommentar:

Göran Sydhage sa...

Kloka synpunkter - som alltid !!