onsdag, februari 24, 2010

En ny musikplattform

I måndags presenterade Eric Sjöström betänkandet "I samspel med musiklivet - en ny nationell plattform för musiken". Du kan läsa det här.

Vad kommer efter Rikskonserter? Jo, Statens Musikverk - ett nätverksbaserat arbetssätt med 10 koordinatörer med det övergripande målet: "Målet för den nationella musikplattformen ska vara att befolkningen i hela landet ges möjlighet att ta del av ett varierat musikaliskt utbud, präglat av konstnärlig förnyelse och hög kvalitet."

Betänkandet är ganska detaljerat och det känns som att utredningen lyssnat till musiklivets behov och vågat tänka nytt. Ett nyckelord i utredningen är samarbete.

Utredningen föreslår att 25 miljoner kronor ska avsättas för samarbetsprojekt, vilket ger möjlighet till nytänkande och spännande samarbeten.

De fria grupperna och arrangörer föreslås få 10 miljoner respektive 6 miljoner. Både denna utredning och Kultursamverkansutredningen föreslår att arrangörsstödet bör ses över. Det är bra att man föreslår att kriterierna för arrangörsstöd förändras så att inte festivalarrangörer missgynnas.

Jag är frågande till skrivningen om att "Statens kulturråd bör ställa upp tydliga kriterier för fördelningen av resurser för regional musikverksamhet till respektive län. Sådan verksamhet bör prioriteras som bidrar till att ny musik framförs och innefattar deltagande i turnéer och gästspel samt samverkan med fria arrangörer och musikgrupper." Är man missnöjd med hur den regionala musikverksamheten fungerar eller misstror man den regionala nivåns förmåga att prioritera? Dessutom tycker jag att det går emot tanken med "kofferten" och större ansvar för den regionala nivån.

Statens Musikverk ska inte producera egna konserter och turnéer, vilket Rikskonserter gjort. I direktiven till utredningen står det "Däremot bedöms det som mer ändamålsenligt att den regionala nivåns resurser för att producera konserter och turnéer förstärks och att statens roll i den delen därmed förändras." Vad jag kunnat läsa mig till finns inga tydligt öronmärkta pengar för denna verksamhet. Det är ju inte gratis att producera fler konserter eller att turnéera. Är tanken att man ska söka bidrag ur 25 miljonerspotten för detta ändamål?

På måndag samlas Länsmusikens Samarbetsråd för att diskutera de båda betänkandena som presenterades i måndags.

Inga kommentarer: