fredag, februari 26, 2010

Tuff samtalston försvårar nyrekrytering av politiker

I dagens JP finns det en artikel om gårdagens kommunfullmäktige. Rubriken är "Fullmäktige behövde brytas för att diskutera samtalstonen". Det är ingen rolig artikel. Den borde stämma till eftertanke!

Som ordförande i nomineringskommittén i Jönköping med uppgift att ta fram förslag till valsedlar är samtalstonen och klimatet i kommunfullmäktige faktiskt ett problem. Det är flera av tilltänkta kandidater som tackat nej till att stå på "valbar plats" på listan p g a samtalstonen. Den hårda tonen, personpåhoppen och jargongen lockar inte nya politiker att engagera sig. De ser det inte som meningsfullt att sitta i fullmäktige, utan väljer hellre att engagera sig i en nämnd. Där verkar det inte vara samma samtalston.

Frågan är om de många åren av hårda ord och tuff jargong har blivit en kultur som man vant sig vid? Ja, den frågan är berättigad efter att ha läst det socialdemokratiska kommunalrådet Peter Perssons kommentar: "Vad det handlar om är att flera på den borgerliga sidan har svårt att klara debatten och då blir det den här typen av diskussioner istället." Han ansåg inte att han eller någon annan hade skäl att mildra sitt sätt att debattera i fullmäktige.

Jag kan tyvärr inte länka till artikeln i JP, då tidningen inte finns i nätupplaga.

Inga kommentarer: