onsdag, februari 24, 2010

Från portfölj till koffert

I måndags presenterade Chris Heister betänkandet från Kultursamverkansutredningen eller som man allmänt sagt "portföljmodellsutredningen". Men portföljen har omvandlats till en koffert med en tydlig packsedel. Det handlar alltså om hur statens stöd till regional kulturverksamhet ska fördelas enligt en ny modell där regionerna får ett större ansvar och inflytande. Betänkandet heter "Spela samman" och du kan läsa det här.

Några korta kommentarer:
*Modellen kommer att införas successivt men under en relativt kort period, vilket är välkommet. Jag hoppas att Jönköpings län kan komma med i andra rundan.
* Kriterierna för att få ingå i modellen är bra och rimliga. Jag är glad över att Landstinget har en dialog med länets kommuner sen ett par år tillbaka och regelbunden dialog med studieförbunden.
* Bra att man föreslår en översyn av arrangörsstödet. Det är rimligt att delar av arrangörsstödet läggs i "kofferten" istället för att fördelas centralt.
* Bra att man lyfter fram Skapande skola och har tankar om hur man kan förbättra fördelningen av resurser så att alla barn omfattas av satsningen.

För oss väntar nu arbetetet med att ta fram en kulturplan för hur vi vill utveckla kulturlivet i Jönköpings län. Ett spännande och intressant arbete. I nästa vecka träffas företrädare för landstinget och länets kommuner till kulturdialog i Värnamo.

Inga kommentarer: