tisdag, februari 09, 2010

Fokus på patientsäkerhet

Idag har socialministern överlämnat en lagrådsremiss om patientsäkerhet. Ett område där man kan göra stora förbättringar med relativt enkla medel för att undvika vårdskador och dödsfall. En sån sak är t ex att alla inom vården följer basala hygienregler och har rätt klädsel.
Idag är det ca 100 000 personer som drabbas av undvikbara vårdskador och ungefär 3000 personer dör p g a undvikbara vårdskador. Som patient ska man ju inte riskera att dö när man får vård.

Alliansen i Jönköpings län har patientsäkerhet som en prioriterad fråga och förbättrings- och kvalitetsarbetet som bedrivs med stöd av Qulturum är en viktig pusselbit för en trygg och säker vård.

Genom att undvika vårdskador minskar vi mänskligt lidande, men det innebär också att vi kan använda våra gemensamma skattemedel till rätt saker i vården.

Inga kommentarer: