måndag, november 15, 2010

Attityder, fördomar och okunskap

I kväll har jag varit på Psykiatrins dag på Ryhov. Intressanta föreläsningar på temat "Kan man återhämta sig från psykisk ohälsa?". Flera av talarna lyfte fram frågan om attityder, okunskap, fördomar och diskriminering när det gäller psykisk ohälsa. Ett av regeringens viktigaste beslut är satsningen på kampanjen Hjärnkoll. Läs mer här.
Det är skrämmande att en av tre inte skulle eller är osäkra på om de skulle berätta för en vän om de har psykiska problem och att tre av tio tycker att det är skamligt att ha psykiska problem. Kunskapen om psykisk ohälsa måste bli bättre om vi ska få ett psykiskt friskare Sverige.

Det var intressant att höra mer om återhämtning (recovery) som har ett tydligt brukarperspektiv. "Återhämtning är en attityd, ett sätt att möta dagen och konfrontera utmaningarna". Något som vi alla egentligen behöver leva efter, inte bara om man drabbats av psykisk ohälsa.

Inga kommentarer: