onsdag, november 24, 2010

Budgetdebatt

Landstingsfullmäktige sammanträder 23-24 november och det är budgetdebatt i dagarna två. Måste nog säga att dag 1 har varit lite avslagen. Debatten hettade inte riktigt till. Lite oväntat har regionfrågan tagit plats på agendan igen efter en tid i karantän. Det ska bli intressant att följa hur denna fråga utvecklar sig.

I mitt budgetanförande ställde jag frågan till Sverigedemokraterna om de vill riva upp Landstingets policy för vård för gömda och papperslösa flyktinger. Svaret på frågan är ja.

Mitt anförande fokuserar på psykiatri, patientsäkerhet och tillgänglighet. Du kan läsa det här.

Som gruppledare för Kristdemokraterna är jag otroligt glad och stolt över mina ledamöter som tagit aktiv del i debatten. Särskilt stolt är jag över de nya ledamöterna som tog till orda i talarstolen. Det är modigt!

Inga kommentarer: