tisdag, november 09, 2010

Gott betyg av medarbetarna

Landstingets medarbetarundersökning Dialogen 2010 ger gott betyg till Landstinget som arbetsgivare. Det känns tillfredsställande för mig som landstingspolitiker, eftersom medarbetare som trivs med sitt arbete är en förutsättning för att kunna erbjuda våra patienter en god och säker vård. 97 procent av de som svarat uppger att de anstränger sig extra för att patienter och kunder ska bli nöjda. Gott att läsa!

Av undersökningsresultatet framgår det att medarbetarna anser att de utvecklas som individer och aktivt arbetar för att utveckla och förbättra verksamheten.

Men det finns också områden att förbättra. En fråga som lyfts fram i Dialogen är att man måste organisera verksamheten så att det är högst bemanning när belastningen på verksamheten är som störst.

87 procent av medarbetarna har svarat på Dialogen.

Inga kommentarer: