lördag, november 13, 2010

Mia Frisk - landstingsråd (KD) på Facebook

Facebook är ett bra verktyg för snabba kommentarer, dialog och möjlighet att dela med sig av synpunkter och information. Det finns en grupp som heter "Mia Frisk - landstingråd (KD) som är ett komplement till denna blogg. Nyfiken? Klicka här.

Inga kommentarer: