måndag, november 22, 2010

Ett redskap för bättre vård

För att uppnå bästa tänkbara vårdkvalitet krävs ett kontinuerligt och systematiskt utvecklings- och förbättringsarbete. Med kvalitet menar jag såväl medicinska resultat, flödet i vårdkedjan, som den patientupplevda kvaliteten. I detta arbete är Öppna jämförelser 2010 som presenterades idag ett viktigt verktyg. 134 indikatorer som visar hur vårt landsting står sig jämfört med övriga landsting när det gäller tillgänglighet, behandlingsresultat, läkemedel och ekonomi.
I rapporten kan man exempelvis se att 81 procent av länets befolkning anser att de har tillgång till den vård de behöver. Mindre roligt att läsa är att Landstinget har den näst högsta andelen dödfödda barn i riket och även andelen barn som dör inom 28 dagar efter förlossningen är högre än riksgenomsnittet. Det är en stor osäkerhet kring denna statistik, då det handlar om väldigt få barn. Men förlusten av vart och ett av dessa barn innebär en tragedi och sorg för föräldrarna och det är viktigt att jobba med förbättringsarbete inom detta område, vilket jag vet pågår.

Sammantaget visar Öppna jämförelser att för femte året i rad placerar sig Landstinget i Jönköpings län topp tre. Det är ett kvitto på att i vårt landsting jobbar engagerade och duktiga medarbetare.

Läs mer om Öppna jämförelser här.

Inga kommentarer: