tisdag, november 02, 2010

Nu är jag landstingsråd!

Idag har varit en dag där sammanträdena avlöst varandra som pärlor på ett halsband. Fullmäktiges valberedning, fullmäktige, landstingsstyrelse, planeringsdelegation och presidiemöte. Pust. Man känner sig lite mör efteråt.

När nya landstingsfullmäktige sammanträdde valdes landstingsråden och jag är numera landstingsråd och vice ordförande i landstingsstyrelsen. Är tacksam och glad för det förtroende som Kristdemokraterna gett mig. Nu ser jag fram emot ett spännande arbete under mandatperioden tillsammans med mina kollegor i landstingsgruppen och majoriteten. Vi har flera utmaningar att jobba med, exempelvis har vi målsättningen att psykiatrin i Jönköpings län ska vara ett föredöme inom svensk psykiatri. Mina ansvarsområden som landstingsråd är f ö sjukvård och psykiatri.

Idag har jag lämnat datum som ska användas för studiebesök i verksamheten. Alltid intressant och lärorikt.

Nu är det en hel del nytt att sätta sig in i för mig. Men det känns otroligt roligt och inspirerande.