lördag, november 13, 2010

Några reflektioner från AERs Generalförsamling i Istanbul

Jönköpingsdelegationen

Landstinget i Jönköpings län är aktiva medlemmar i AER - Assembly of European Regions. Håkan Sandgren (S) gör ett utomordentligt bra jobb som president för Kommitté 1 som jobbar med regional utveckling. Tidigare har Lisbeth Rydefjärd suttit i styrelsen och jobbat i kommitté 2 med bl a ett projekt som syftar till att minska alkoholskador. Jönköpings län har ett gott rykte inom AER.

En generalförsamling består av många många tal och det är inte alldeles lätt att hänga med i de olika procedursvängarna när beslut fattas när man inte är riktigt insatt i hur arbetet i AER fungerar.

"Europeisk tidsuppfattning" kan vara ganska frustrerande. Torsdagens möte inleddes långt efter tidschemat, vilket gjorde att allt blev ur led ända från början. Ska det vara så svårt att vara på plats när mötet börjar?!?

Det var tre panelsamtal på temat reigonal utveckling. Intressant! Ett av panelsamtalen handlade om forskning och innovationer. Studier visar att det finns ett tydligt samband mellan anslaget till FoU och resultat. Högre FoU-resurser ger fler publikationer, patent och högre kvalitet och ekonomisk utveckling. Allra viktigast är privata företags satsning på forskning.

Jag kommer att efterträda Lisbeth Rydefjärd som representant i AER och kommer att jobba aktivt inom kommitté 2. Kommitté 2 jobbar bl a med frågor som funktionshinder, patientrörlighet och jämställd vård.

Det har varit lärorika dagar i Istanbul och jag har knutit flera goda kontakter för framtiden. Ska försöka vänja mig vid alla kindpussar...

Inga kommentarer: