tisdag, januari 25, 2011

Dialog och samverkan

Samverkan och dialog är nyckelord i det politiska arbetet om man vill nå en förändring till det bättre. Idag har jag deltagit vid en träff med brukar-, anhörig- och intresseorganisationer inom psykiatrin. Ett bra samtal om vad som är på gång och många kloka tankar att ta med i arbetet med att utveckla psykiatrin i länet. Brukarinflytande är något som betonas i landstingets utvecklingsplan för psykiatrin. NSPH - Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa är en viktig aktör i det arbetet.
Tacksam för att styrelsen för NSPH tog sig tid efter mötet att berätta mer om sin verksamhet för mig. Det var värdefullt och lärorikt!

Inga kommentarer: