tisdag, januari 11, 2011

Regiondiskussionen tar fart

Äntligen har regiondiskussionen kommit igång. Det är på tiden. Regionfrågan har blivit en långbänk i vårt län. Jag och Kristdemokraterna är övertygade om att det krävs en större region än Jönköpings län för att klara de uppgifter som åläggs regionkommunerna och för att klara framtidens välfärd. I annat fall riskerar vårt län att tappa fart och intresse.

Det behövs ett större befolkningsunderlag för att klara satsningar på infrastruktur- och utvecklingsfrågor. Frågor som är grundläggande om vi ska klara av sjukvård och skola. Ett direktvalt regionfullmäktige ger medborgarna ökad möjlighet att utkräva politiskt ansvar.

Jag har inte ritat någon karta, men det naturliga vore väl att Östergötland, Kalmar och Jönköping bildar en regionkommun? Dessa län bildar ju idag en sjukvårdsregion.

Jag hoppas att vi kan få en konstruktiv regiondiskussion under våren. Jag och Kristdemokraterna är beredda att ta den!

Inga kommentarer: