torsdag, januari 13, 2011

En nödvändig satsning

Igår presenterade Göran Hägglund och Maria Larsson regeringens nya satsning på de mest sjuka äldre. Mycket bra! Här har vi alla en hemläxa att göra!
Tyvärr brister det allt för ofta i samverkan mellan kommun och landsting, men också mellan primärvård och sjukhus. Det är bra att regeringen nu utsett en äldresamordnare för att bidra till en förbättring av vården och omsorgen av våra äldre. En värdig omsorg och vård om våra äldre är en prioriterad fråga för regeringen. Konstaterar att Kristdemokraterna i regeringen gör skillnad.

Inga kommentarer: