torsdag, januari 20, 2011

Fokus på tillgänglighet lönar sig!

När Alliansen tillträdde i Landstinget 2007 var löftet att förbättra tillgängligheten i vården. Det har varit vårt fokus hela tiden och kommer så fortsatt att vara. God tillgänglighet skapar trygghet. Man ska som patient veta att man får vård när man behöver det utan onödig väntan.

Regeringen satsade på en kömiljard för att stimulera till ökad tillgänglighet. Och det har gett resultat! Idag får nio av tio vård i tid. Det är bra för patienterna!

I Landstinget i Jönköpings län har den förbättrade tillgängligheten först och främst nåtts genom förbättringsarbete, inte ökade resurser. Engagerade och duktiga medarbetare är nyckeln. Idag presenterades fördelningen av kömiljarden 2010. Vårt landsting ligger i topp tillsammans med Halland. Belöningen för detta arbete blev 67 miljoner kronor. Det innebär att vår del av kakan blev 30 miljoner större än vad som var vår andel.

Men god tillgänglighet är färskvara. Man måste ständigt ha fokus på tillgängligheten och målsättningen är en köfri vård. 2011 skärps kraven för att få ta del av kömiljarden. Den utmaningen antar vi!

1 kommentar:

Steve sa...

Det är så befriande att se att ökade resurser inte är den enda lösningen utan att satsning på utvecklings- och förbättringsarbete inom ramen för givna resurser kan ge önskade resultat vilket dessutom ger en bonus i form av stärkt personal.