tisdag, januari 25, 2011

Viktiga ungdomar, stroke och konstkonsulent

Idag har landstingsstyrelsen sammanträtt. Vi har bl a fattat beslut om att ge medel till steg 2 i projektet "Viktiga barn och ungdomar". Det är ett projekt som handlar om att motverka fetma och övervikt hos barn och ungdomar. Metoderna i projektet har rönt framgång och sprids nu i hela länet. Nyckeln till framgång ligger i att många med egna erfarenheter av övervikt som lyckats förändra sin livsstil deltar som ledare. Det skapar förtroende bland dem som deltar i projektet. Man jobbar med skola, föreningar och inte minst hela familjen. Merparten av projektet drivs av ideella krafter. Detta är ett gott exempel på samverkan med civilsamhället.

Styrelsen tog även beslut om att Landstinget i Jönköpings län ska delta i en nationell informationskampanj om stroke för öka kunskapen om varningssymtomen och bidra till att fler söker akut vård i tid för stroke och TIA. Det förbättrar möjligheterna att överleva och minskar funktionsnedsättningarna för den som drabbats av stroke och kan helt undvikas vid TIA.

Landstinget ansvarar ju även för regional kultur och tog i dag beslut om att anställa en konstkonsulent under förutsättning att Statens Kulturråd står för halva kostnaden. Konsulenten inom bild och form ska bl a arbeta med att stimulera tillgång till och intresse för bild- och formkonst hos barn och unga i länet genom pedagogiska insatser samt möten med konstens utövare. Satsningen på en konstkonsulent är en del av utvecklingen av den regionala kulturplanen som ska ligga till grund för den nya modellen för statligt stöd till regional kulturverksamhet.

Inga kommentarer: