lördag, november 17, 2007

Liverpool - kulturhuvudstad 2008

2008 är Liverpool kulturhuvudstad och vi fick träffa projektledaren som berättade om allt som ska ske då. Och det är mycket!! Han var dock noga med att understryka att kulturarbetet fortsätter även efter 2008 även om en kraftsamling sker nästa år. Även han betonade kulturens betydelse för omdaningen av arbetarstaden.

Vi träffade även en man som jobbade med events för att finansiera sin orkester. Han var otroligt kreativ och full av entreprenörsanda. Tror att en del tankar väcktes om hur man kan jobba med sponsring av kultur även i Sverige. Noterbart är dock att skattereglerna är så totalt olika mellan England och Sverige.

Hela studieresan avslutades med en konsert med Royal Liverpool Philharmonic.

Inga kommentarer: