lördag, november 10, 2007

Vad ska studieförbunden syssla med?

Radio Jönköping rapporterar att Studieförbundet Vuxenskolan gör miljonförluster efter Elviskonserterna. Är det studieförbundens uppgift att vara konsertarrangör av detta format? Ytterst tveksamt.

Som förtroendevald i landstinget som ger ett antal miljoner i stöd till studieförbunden för folkbildningsverksamhet är jag skeptisk till att så mycket pengar läggs på annat än just folkbildning. Inte ens med bästa vilja kan man kalla dessa konserter för folkbildning. Det är kanske dags att granska studieförbundens verksamhet för att se att bidragen går till det som är avsett. Bildningsförbunden spelar en viktig roll och ska ha stöd från det offentliga. Men dessa pengar ska givetvis inte gå till att täcka förluster för misslyckad konsertverksamhet!

2 kommentarer:

Anonym sa...

Bästa Mia.

Delar helt din uppfattning.

Folkbildningen är för viktig för att vingklippas av småprivata intressen.
Varje felaktigt använd skattekrona
är stöld från de bildningstörstande mäniskor som
behöver tillgång till andlig och
kunskapsmässig odling.
leve vårt svenska kulturarv.
Jesus drev med våld månglarna ur
templen.

Granska gärna.
Vingklipp inte.

Enskilda personers misstag får inte
drabba folkbildningsrådet grundläggande principer.

Låt oss BILDA oss.

Kulturen är allas egendom och
får inte tillåtas att hamna i
bolagens eller enssmåfifflarfickor.


Farsdaghälningar från mariamannen

Max Hobstig sa...

Naturligtvis har du rätt Mia. Alla förtroendevalda som ger stöd till olika organisationer måste ta ansvar för de pengar som används till det allmännas bästa. Lika naturligtvis är ett Elvisjippo inte något som hör till den folkbildande domänen. Elvis var ju inte ens närvarande, vilket egentligen inte spelar någon roll. Som jag ser det skulle inte ens ett dyrbart rekviem över Elvis uppgång, nedgång och fall vara folkbildande.