torsdag, november 08, 2007

Studiebesök på Kvinnojouren Helga

Idag har jag, Irene Oskarsson m.fl varit på studiebesök på Kvinnojouren Helga i Tranås. Ett intressant besök och givande samtal.
Det är helt fascinerande vilket arbete dessa eldsjälar gör ideellt och med mycket begränsade ekonomiska resurser. Kvinnojouren Helga driver en second hand-butik i anslutning till sina lokaler. En butik med två syften. Dels får man in pengar till verksamheten för att hjälpa våldsutsatta kvinnor, men butiken sänker också trösklarna för dem som vill ta kontakt med kvinnojouren. Man kan gå in i butiken, titta runt och sen kanske börja prata med dem som jobbar där. Butiken pekar inte heller ut dem som hjälpsökande, utan fungerar som ett litet kamoflage.

Kommunerna har enligt Sociallagen skyldighet att hjälpa våldsutsatta kvinnor. Trots detta finns det flera kommuner som inte ger en enda krona till kvinnojouren. Hur uppfyller de sociallagen på detta område? Och vad skulle det kosta om en kommun bedrev motsvarande verksamhet som kvinnojourerna gör? För det första tror jag inte att en kommun skulle kunna erbjuda motsvarande verksamhet. Det blir liksom inte "kvinna till kvinna".

Tranås kommun ger ett bra bidrag till kvinnojouren och man har ett väl fungerande samarbete med socialtjänsten.

Pressmeddelandet från dagens besök hittar du här.

1 kommentar:

Anonym sa...

mia !

Det är klart att komunerna ska hjälpa alla utsatta mäniskor.

Kvinnojourer har beklaglig nog ett
flertal gånger missat rättssäkerheten.

Kolla gärna www.pappabarn.se

Kloka kvinnor och män tillsamman mot våld och barnfattigdom.

Man mot kvinnovåld och för rättsäkerhet.

Avslöja de falska och ljuset ska nå er.


apostlagärningarna13.47