tisdag, januari 22, 2008

Landstingsstyrelse och kris- och katastrofberedskap

Idag har landstingsstyrelsen sammanträtt på SOS-alarm. Landstingsstyrelsen utgör Landstingets krisledningsnämnd. Vi fick en genomgång av Jönköpings Integrerade Larm och Ledningscentral (JILL), uppdatering av reglementet för krisledningsnämnden, information om pandemiplanering och även göra en scenarioövning. Denna övning var nyttig och lärorik. Scenariot var att 50 % av vår personal var sjuk i influensa och övriga tjänster i samhället som tvätteri, transporter och allmänna kommunikationsmedel hade stora störningar. Vi delades in i grupper och diskuterade ett antal frågor. Särskilda sjukvårdsledningen arbetade i en egen grupp. Vi noterade att när planeringsdirektören Mats Bojestig kom tillbaka efter gruppövningen såg han ganska bekymrad och nedtyngd ut. Funderade han möjligen på det ansvar som ligger på hans axlar vid en pandemi?
Information är en viktig bit vid en pandemi och en av ledamöterna frågade hur de döda skulle informeras. Svaret kom snabbt: "De döda behöver ingen information!"

När det gäller pandemiplaneringen så fortsätter arbetet. Man brukar säga att en pandemi kommer en dag närmare, men faktum är att det "står still" sedan 2005. Man har ingen aning om vilken typ av pandemi som kommer och det finns inga varningstecken på att något är i antågande inom en snar framtid. Vi fick veta att 350 personer insjuknat i fågelinfluensa mellan 2005-2008 och att 62 procent av de drabbade avlidit. Det är förhållandevis få som drabbats med tanke på vilka folkrika områden de insjuknade levt i. De stora lagren av Tamiflu som stat och vissa landsting köpt på sig riskerar att få kasseras då medicinens hållbarhetsdatum löper ut. Vårt landsting har inte något sådant lager.

I övrigt beslutade landstingsstyrelsen tyvärr att avslå vänsterpartiets motion om sprutbytesprogram i Jönköpings län. Det är bara att beklaga.

Ett annat beslut var att starta robotkirurgi redan under våren. Ett välkommet beslut för främst många män. När vi pratade om roboten på förmiddagens möte med Alliansen ställdes frågan om det var givet att roboten var en "han" eftersom en av de manliga ledamöterna pratade om roboten som en "han". Svaret kom snabbt från en av kvinnorna: "självklart, han orkar ju bara 10 gånger!" Häpp!

Sen är det ju inte alltid så lätt med citaten. En av ledamöterna sa följande: "Nu ska vi inte sila mygg och svälja elefanter."

Inga kommentarer: