torsdag, januari 31, 2008

Videofilmkonst i containrar?

Idag har Utbildnings- och kulturdelegationen (UKD) sammanträtt. På dagordningen stod en lång radda av informationsärenden, alltifrån fördelningen av bidrag till pensionärsorganisationer till skolinspektion och studieresor. Ett av informationsärendena gällde planerna på en utställning av videofilmkonst i containrar. Ett väldigt spännande projekt som jag hoppas blir verklighet till sensommaren. Återkommer. På engelska säger man contemporary art. Vad säger man på svenska? Modern konst?

Förutom informationsärendena var det några beslutsärenden gällande bidrag till olika kulturprojekt i länet. Projekten visar på en bra bredd och håller hög klass. Det finns ett bra kulturutbud i länet.

Det är god stämning i vår delegation, både mellan oss politiker och gentemot tjänstemännen. Man skulle nog kunna säga att stämningen är hjärtlig men rå. Det fick nuvarande direktören för regional utveckling känna av idag. Han har beslutat att lämna oss för ett jobb inom Skatteverket (hm), vilket kommenterades ett antal gånger med små pikar. Nu får vi fundera ut hur vi ska avtacka honom på bästa sätt. Det känns faktiskt lite sorgligt.

Inga kommentarer: