fredag, januari 18, 2008

Små barn, små bekymmer... *uppdaterad*

Dagens familjepolitik är först och främst inriktad på familjer med barn i åldern 0-3 år. Och det är helt riktigt, en bra start i livet är otroligt viktigt. Men, det finns ett talesätt som säger "små barn, små bekymmer, stora barn, stora bekymmer" och det är ju inte helt taget ur luften. Det finns så många andra saker att bekymra sig för under tonårstiden. Vilket stöd finns för föräldrar med tonårsbarn som inte mår så bra psykiskt eller är struliga?

Jag har förmånen att få vara med i den arbetsgrupp inom partiet som jobbar med att ta fram förslag för att förbättra ungdomars uppväxtvillkor. Ett av avsnitten i rapporten handlar om psykisk ohälsa. Ett av våra förslag är att föräldrar ska få spara och ta ut 30 av föräldrapenningsdagarna t o m barnets 18 årsdag. Du kan läsa mer om det i dagens SvD.

Det är ett bra förslag. Det ger möjlighet för föräldrar att vara mer delaktiga i barnets skolgång och tonårstid. Att få en möjlighet att bara få vara tillsammans med tonåringen. Men dessa dagar kanske är extra viktiga om man har en tonåring som inte mår riktigt bra. Då kan dagarna betyda väldigt mycket för förälderns möjlighet att få tid till att vara ett stöd när det är jobbigt under tonårstiden.

Vad tycker du?

Roligt att vårt förslag debatteras i media (exempelvis Expressen, DN och Aftonbladet). Om man ser på de omröstningar som olika tidningar har, verkar det finns stort stöd för vårt förslag.

2 kommentarer:

Personalist - Javisst! sa...

Kul att du bloggar
Bra förslag som ni lanserar
Lycka till ;-)

Per Westberg sa...

Men Göran Hägglund är klart avvisande i Svenska dagbladet nu på morgonen,