tisdag, december 09, 2008

En dag på kirurgen

Idag var det dags för ytterligare en studiebesöksdag. Infann mig på kirugavd. A vid 6.45 och fick följa med en sjuksköterska och undersköterska i deras arbete på förmiddagen. Det är verkligen mycket som sker då. Trots att man var kort om personal p g a sjukdom märktes inte det i kontakterna med patienterna. Ett väldigt gott bemötande, empati och omsorg. Personalen hjälpte varandra på ett smidigt sätt. Jag är imponerad över det arbete som läggs ner på att handleda studenter, framtidens vårdpersonal. Det gäller alla kliniker som jag besökt under året.

En patient som fick höra att en politiker var på studiebesök ville tala med mig och framföra sina synpunkter. Patienten hade bara ros att ge till vårdpersonalen, men ansåg att politikerna måste se till att det finns mer resurser så att det kan anställas fler personal. Jag tar det med mig.

Vid lunchen tillsammans med klinikchefen gavs tillfälle till samtal om kirurgverksamheten. Sen var jag med honom på gastroskopiundersökningar. Intressant, men jag hoppas att jag inte behöver göra någon sådan... Jag kunde riktigt känna den där känslan av hulkningar när undersökningarna gjordes.

Ett stort TACK till alla som tog hand om mig idag!

Inga kommentarer: