måndag, december 01, 2008

Sen debatt om jäv

En lite sen och märklig debatt om jäv har uppstått kring Kulturutredningen. Den är ju inne i sitt slutskede nu. Varför har man inte väckt frågan om jäv tidigare?
Det är Eva Swartz, ordförande för Kulturutredningen, som oppositionen i Kulturutskottet är kluven inför. De menar att hon har dubbla roller. Man kan ju fråga sig varför man då inte ställer samma fråga om jäv kring ledamoten Birgitta Englin som är vd för Riksteatern, en av de verksamheter som verkligen diskuteras i utredningens arbete?

Inga kommentarer: