tisdag, april 14, 2009

Hur ska "stökiga elever" få studiero?

Regeringen med Björklund i spetsen föreslår att man ska ha tydligare regler för vilka disciplinära åtgärder som en lärare får vidta. I skollagen ska det skrivas in att stökiga elever får stängas av i högst en vecka och max två gånger per kalenderhalvår. Syftet är att skapa trygghet och studiero i skolan.

Visst ska skolan vara en trygg plats och det ska vara tydliga regler för vilka disciplinära åtgärder som får vidtas om så måste till. Men, jag skulle någon gång vilja höra Björklund problematisera frågan om stökiga elever och hur dessa elever ska få en trygg skolgång. Varför är eleverna stökiga? Det är nog få elever som vill vara ett problem och stökiga. Oftast finns det en orsak till att de är stökiga, exempelvis trasslig hemsituation, mobbning eller NPF. På vilket sätt blir dessa elever hjälpta av att stängas av från skolan?

Hur får vi en skola som ser varje elev och dess förutsättningar? Hur vill Björklund att stökiga elever ska klara sin skolgång på ett bra sätt? Det räcker liksom inte med att lagstifta om disciplinära åtgärder. Det är för mig lite omvänd ordning om det är "stökiga elever" man vill komma till rätta med. Man löser "problemet" i skolan för en kort tid, men den stökige eleven lär inte bli mindre stökig av en avstängning. Risken finns ju att man ökar problematiken. Vem vinner på det? Ingen.

Jag undrar när Björklund kommer föreslå att det vid varje skola ska finnas en väl fungerande elevhälsovård? Det vore ett steg i rätt riktning. Om inte skolsköterskan och kuratorn finns tillgängliga på skolan byggs inte ett förtroende upp så att man kan gå dit med sina problem och be om hjälp. Att bygga upp ett förtroende tar tid. Elevhälsovården är för viktig för att utgöra budgetregulator. Likaså borde det finns resursteam som kan jobba med s k stökiga elever ur ett helhetsperspektiv.

Jag drömmer om att få höra Björklund tala lika engagerat om en skola som ser varje elev och dess förutsättningar, som när han ständigt upprepar sitt mandra om ordning och reda...

2 kommentarer:

Kjell Stjernholm sa...

Bra att frågorna om hur man kvalitetssäkrar de utpekade stökiga elevernas skolgång kommer inifrån alliansen. När de kommer från annat håll så är min känsla att de besvaras utifrån den normativa elevens rätt till studiero och viftas bort som "flum". Tänker du fråga honom?

SteveE sa...

Jag berör också ordningsman Björklunds skola på min blogg. Viktigt att också se de stökiga eleverna som elever med behov och inte bara som störande element. Med Björklund som partiledare så har FP iklätt sig machokostymen. Den sitter väldigt illa, inget skräddarsytt direkt.