torsdag, maj 27, 2010

Bra beslut av regeringen!

Det var en glädjande nyhet att regeringen ger Kulturrådet ett extra anslag på 4,5 miljoner för att stärka musiklivet och överbrygga "glappet" mellan övergången från Rikskonserter till en ny nationell plattform för musiken. Det är en fråga som Länsmusikens Samarbetsråd uppvaktat regeringen om och därför är det glädjande att de har lyssnat på oss.

Idag tog även regeringen beslut om ge Statens Musiksamlingar i uppdrag att bygga upp den nationella plattformen för musik. Det arbetet kommer jag att följa med stort intresse!

Inga kommentarer: