torsdag, maj 06, 2010

Hållbar tillgänglighet

Idag har jag varit på SKL:s konferens Hållbar tillgänglighet - nästa utmaning!
Socialminister Göran Hägglund inledde konferensen och påminde om allt som regeringen har gjort inom sjukvårdsområdet. Och det är inte lite det! Hägglund gladdes över den ökade tillgängligheten till vården. Tänk vilken morot 1 kömiljard är!

Vårdbarometern visar ett markant ökat förtroende för sjukvården. En avgörande faktor är den förbättrade tillgängligheten. Svensk hälso- och sjukvård står sig bra i konkurrensen med övriga länder. Enligt en undersökning av Reuters visar att bland de 22 rikaste länderna är det svenskarna som har störst förtroende för sitt lands sjukvård. Det gläder en landstingspolitiker!

Dagen har bjudit på goda exempel på hur man har jobbat för att förbättra tillgängligheten. Nyckelord har varit allas delaktigtet, mål, mäta. Noterbart är att alla pratade om förändrade arbetssätt, inte mer resurser, för att öka tillgängligheten. Att gå från kölistor till planeringslistor. Flera underströk att tillgänglighet är en färskvara och att det är ett ständigt pågående arbete. Det gäller att ha koll på läget hela tiden för att nå en hållbar tillgänglighet.

1992 togs det första vårdgarantibeslutet. Länge låg måluppfyllelsen runt 60 procent. Idag är måluppfyllelsen ca 90 procent och det har skett en stor förbättring det senaste året. Nu är det dags att höja ambitionerna. Ambitionen måste ju vara en köfri vård - att få vård när man behöver det.

Landstinget i Jönköpings län fanns med i posterutställning för att presentera hur vi jobbar med tillgänglighetsfrågorna. Se bild ovan.

Inga kommentarer: