onsdag, maj 12, 2010

Om gårdagens landstingsfullmäktige

Igår var det landstingsfullmäktige hela dagen och en bit in på kvällen. Huvudämnet var Årsredovsningen för 2009. Och tänk att en årsredovisning som speglar ett av de bästa landstingen i landet, kan skapa så mycket debatt! Någon räknade till att det var ca 70 inlägg i det ärendet.

Då landstingsrådet Lisbeth Rydefjärd befann sig i Barcelona på alkoholkonferens, fick jag det stora förtroendet som vice gruppledare att hålla gruppledaranförande. Jag fokuserade på tillgänglighet, patientsäkerhet, jämställdhetsbokslutet och kultur. Du kan läsa anförandet här.

Tre av fyra interpellationer handlade om vårdvalet och man måste nästan ställa sig frågan. Vad är det som är så svårt att förstå för oppositionen?

Ett annat ärende som skapade viss debatt var en motion om sprutbytesprogram. En fråga som väcker mycket känslor. Ärendet gick på återremiss för ytterligare beredning.

Inga kommentarer: