måndag, juli 26, 2010

Alla ska bemötas med respekt och värdighet i vården

Ett gott bemötande är A och O för en god och säker vård. Därför blir jag som landstingspolitiker bedrövad när jag läser på DN Debatt att hbt-personer inte får den vård de har rätt till. Jag blir bedrövad över att hbt-personer bemöts kränkande och av okunskap. Att man undviker att söka vård på grund av risken för kränkningar och diskriminerande bemötande. I min enfald trodde jag att vi hade kommit längre 2010.

I Hälso- och sjukvårdslagen står det att "Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet". Här görs ingen skillnad på om man är gammal eller ung, sexuell läggning, etnicitet eller plånbok. Det gäller alla människor. Vården ska vara jämlik.

I Landstinget i Jönköpings län är det än så länge bara en vårdcentral, Rosenlunds vårdcentrum, som är hbt-certifierad. Jag skulle gärna se att alla vårdcentraler i länet var det. Men det handlar inte bara om bemötande på vårdcentraler, även inom sjukhusvården måste vi jobba med kompetensutveckling vad gäller värdegrund och bemötande. Den etiska verktygslåda som vårt landsting använder är ett viktigt hjälpmedel i detta arbete. Alla ska bemötas med respekt och värdighet. Vi har en hemläxa att göra!

Inga kommentarer: