torsdag, juli 08, 2010

Har vi råd att inte satsa? *uppdaterad*


Har varit på ett intressant seminarium om Kriminalvård och ADHD. Studier visar att förebyggande insatser för en kille i 7-årsåldern kostar ca 500 000 kronor. Om killen däremot inte får dessa insatser och hamnar i kriminalitet och missbruk kostar han samhället ca 27 miljoner vid 33 års ålder. Det är oekonomiskt, men framför allt omänskligt. Norrtäljeanstaltens projekt är en succé och borde spridas i hela Sverige. Återkommer med fler tankar om detta när jag får tillgång till dator.
Det var intressant att höra om hur Kriminalvården och Stockholms landsting jobbar tillsammans med interner som har ADHD. Det är ju så viktigt att det finns ett fungerande vårdprogram även efter tiden på anstalt för att inte återfalla i kriminalitet. Och Norrtäljeprojektet har verkligen varit en succé. Ett nytt projekt handlade om ett integrerat team mellan kriminalvården och beroendecentrum i Stockholm för interner med ADHD och opiatberoende. Båda dessa projekt gäller bara interner som är skrivna i Stockholm. Jag skulle önska att det finns liknande modeller och samarbeten i alla landsting. ADHD är ju inte enbart avgränsat till Stockholm. Det skulle var samhällsekonomiskt lönsamt och ytterst medmänskligt! Men det allra bästa vore ju att vi kan göra tidiga upptäckter och sätta in rätt stöd i tid.

2 kommentarer:

SteveE sa...

Din rubrik säger allt.

SteveE sa...

Just det, tidiga insatser i första hand men i avvaktan på att "tidiga insatser" blir mera än en ofta använd fras så tycker jag att Norrtälje / SLL-konceptet kan spridas i landet. Du har en viktig uppgift att sprida detta bland dina landstingskollegor där det förhoppningsvis finns flera med samma kunskapstörst och engagemang som du har visat. Ha tålamod. Du vet ju hur lång tid det tog för mig att få genomslag för ADHD-frågan på min egen hemmaplan, i Kriminalvården. Nu efter 10 år så är ADHD inte bara rumsrent utan har t o m en given plats på agendan.