fredag, juli 09, 2010

Utfrågning om kristdemokratisk kulturpolitik


Svensk Scenkonst arrangerar utfrågningar om riksdagspartiernas kulturpolitik. Idag var det Kristdemokraternas tur och Dan Kihlström svarade på frågor och presenterade kristdemokratisk kulturpolitik. Han avslöjade bl a ett par förslag ur Kristdemokraternas ännu ej presenterade nya kulturprogram: Låt Idrottslyftet inrymma ett kulturlyft, slopa dansbandsmomsen och koppla ihop kreativa näringar med turism.

Inga kommentarer: