tisdag, juli 06, 2010

Seminarium om prostatacancer och jämställdhet


Även i år erbjuder sanofi-aventis intressanta och bra seminarier. Det är ett misslyckande med de stora regionala skillnaderna i cancervården. Enligt Cancerfonden innebär den nya nationella cancerstrategin ett paradigmskifte i cancervården. Tre viktiga saker för bättre cancervård: Patientens vårdkedja, patientnära och klinisk forskning samt öppna jämförelser.

Inga kommentarer: