tisdag, september 07, 2010

Låt föräldrarna bestämma!

Debatten om vem som ska bestämma om hur föräldraledigheten ska fördelas pågår intensivt på debattsidorna. Och faktiskt även vid valstugan.

Här är några lästips:

Här kommenterar Göran Hägglund och Emma Henriksson "bröstpumpslagen"

Claes Borglund skriver att vårdnadsbidrag är en dålig affär.

Göran Hägglund replikerar Claes Borglund och menar att det finns andra värden i livet än materiella.

Maria Larssons fråga om hur vänsterkartellen tänker sig den framtida föräldraförsäkringen skapade debatt. Vad händer om vänsterkartellen skulle vinna regeringsmakten?
Ska föräldraförsäkringen tvångsdelas a la Ohly? Delas i tre delar a la Miljöpartiet, där föräldrarna får makt att bestämma själva hur en tredjedel ska användas? Vad socialdemokraterna vill är oklart. Att över 80 procent anser att föräldrarna själva ska bestämma hur föräldraförsäkringen ska fördelas verkar vara ett skäl till att vänsterkartellen inte vill ge besked om vad de vill.

Kort sagt kan man säga att denna fråga skapar debatt och väcker känslor. Varför är det så svårt att låta föräldrarna själva bestämma hur föräldraledigheten ska fördelas? Vad tycker du?

Inga kommentarer: