onsdag, september 29, 2010

Vad vill vi med kulturen i Jönköpings län?

Idag har företrädare för Landstinget, länets kommuner, kulturinstitutioner och civilsamhället varit samlade på Elmia för Open Space om regional kulturplan. Ett spännande arbetssätt som leder till kreativitet, delaktighet och som man inte på förhand kan säga hur det slutar.

Man kan sammanfatta dagen med ett par ord som ständigt återkom; samverkan och dialog. Är det nyckeln till framgång och ett rikare kulturliv i länet? Med tanke på allt engagemang som visades idag har vi inlett en spännande process som kommer att ge resultat. Att viljan finns går inte att ta miste på.

Efter en dag med intressanta samtal som ger många tankar och intryck krävs tid för
reflektion.
Du kan följa arbetet med den regionala kulturplanen här. Tag chansen att vara med och påverka!

Inga kommentarer: