tisdag, maj 03, 2011

Ett lärorikt studiebesök

Igår besökte jag Ekhagens gästhem tillsammans med socialminister Göran Hägglund och kommunalrådet Andreas Sturesson. Ekhagens gästhem har 10 platser för palliativ vård (vård i livets slutskede) och drivs av Jönköpings kommun och har avtal med Landstinget angående läkarmedverkan från det palliativa resursteamet på Ryhov.

Ekhagens gästhem har gott renommé och bedriver en bra vård med helhetssyn på människans behov. Vi fick höra hur verksamheten är uppbyggd, om det fanns något som fungerade mindre väl och även se oss omkring och träffa en patient.

Det som, enligt den information vi fick, verkade fungera mindre väl var Landstingets organisatoriska gränser som man upplever blir något byråkratiska innan läkaren från resursteamet kopplas in och att det förändrats efter införandet av vårdvalet. Det är något som jag får kolla upp. Det ska fungera smidigt och på ett bra sätt för patienterna som behöver smärtlindring.

Vi fick träffa en patient som vittnade om den goda vården & omsorgen och det var extra gott att höra att hon verkligen "lever hela livet"om ni förstår vad jag menar. Det är så det ska vara.

Lite tråkigt att JP i dagens tidning hänger upp sig på huvudmannaskapet och gör det till en tvistefråga mellan Jönköpings kommun och Landstinget. Mig veterligen finns inte någon sådan tvist.

Inga kommentarer: