fredag, maj 27, 2011

Sammanhållen hemvård

Den 1 januari 2013 är det planerat att hemsjukvården i Jönköpings län ska överföras från landstinget till kommunerna. Nu pågår ett intensivt arbete för att detta ska ske på bästa sätt.

Idag har jag varit på ett seminarium i Tranås m a a detta. Tidsplanen är tight, men viljan finns från både kommuner och landsting. Känns gott att vi har tillsatt en gemensam projektledare som jobbar utifrån att genomföra uppdraget på bästa sätt. Han jobbar inte för att värna någon av huvudmännens intressen, utan patientens. Det är ett gemensamt projekt som ska bidra till en bättre sammanhållen hemvård för de personer som behöver det. Och det handlar inte "bara" om att byta huvudman, man behöver tänka större.

I höst ska ett förslag till vision/avsiktsförklaring finnas klar för beslut i kommunfullmäktige respektive landstingsfullmäktige. Vi har påbörjat en resa...

Inga kommentarer: