torsdag, maj 12, 2011

Hembesök med fokus på det friska hos 80+

I morse besökte jag Skillingaryd för att få lära mig mer om hur man jobbar med förebyggande besök hos personer som är 80+. Det är ett projekt som drivs gemensamt av Vaggeryds kommun och Landstinget med stöd av s k "Maria Larsson-pengar". Syftet med besöken är att förebygga och vidmakthålla hälsan, samt minska sjukligheten hos de äldre.

De personer som erbjudits ett besök är alla personer som är 80+ i kommunen. Och det är personer som inte har äldreomsorgsinsatser eller omfattande hemsjukvårdsinsatser, alltså de pigga och friska äldre.

Vid samtalen har man använt ett särskilt frågeformulär, informerat om hur man kan minska risken för fallolyckor i hemmet, tala om vilka hjälpmedel som finns och vart man vänder sig om man behöver hjälp.

De äldre som besökts har varit mycket positiva och tacksamma och varit glada över att man även ser de gamla som inte är sjuka.

Ett intressant arbete med fokus på förebyggande och hälsofrämjande insatser. Det skulle vara intressant att se om man kan se någon minskning av fallolyckor och höftfrakturer till följd av detta arbete.

Inga kommentarer: