tisdag, maj 31, 2011

Papperslösas rätt till vård

Idag överlämnade utredaren Erna Zelmin sitt betänkande angående vård för papperslösa. Och det var kloka förslag hon kom med! Papperslösa ska ha rätt till vård efter behov på lika villkor som övriga i Sverige. Precis som hon sa på presskonferensen handlar det om mänskliga rättigheter. Och Sverige lever inte idag upp till sina åtaganden när det gäller mänskliga rättigheter på detta område.

Enligt utredningen uppskattar man att det finns mellan 10-35 000 papperslösa i Sverige och ca 35 000 asylsökande som skulle omfattas av förslagen i utredningen. Merkostnaden beräknas som mest till ca 1 miljard. Sveriges kostnad för hälso- och sjukvård är ca 257 miljarder.

Utredaren har inte kunnat finna belägg för att dessa förslag skulle ha en negativ effekt på asylprocessen eller att folk kommer att söka sig till Sverige för att få vård. Det är inte tillgången till hälso- och sjukvård som är det avgörande skälet för varför man lämnar sitt land och tar sig till ett annat land.

Utredarens förslag är att de nya reglerna ska kunna träda i kraft 1 januari 2013. Då kan alla få vård på lika villkor, oavsett om papprena är i ordning eller ej. Dessutom blir vården mer patientsäker och vårdpersonalen ställs inte inför etiska dilemman om man ska se mellan fingrarna och ge vård eller ej.

Jag är glad över Göran Hägglund som socialminister har drivit på i den här frågan!

Vill du se presskonferensen? Klicka här. Pressmeddelandet hittar du här. Betänkandet hittar du här.

Inga kommentarer: