torsdag, maj 19, 2011

Nya lärdomar

Idag var det mitt andra sammanträde med Sjukvårdsdelegationen inom SKL. Ett mycket intressant och lärorikt uppdrag som jag verkligen har nytta av på hemmaplan. Så mycket information som man har tillgång till i ett tidigt skede av en process.
Man kan väl säga att det är viss bredd på frågorna som diskuteras på sammanträdena. Här är ett axplock från dagens ärenden: luftburna ambulanser, evidensbaserad praktik, rehabiliteringsrådets slutbetänkande, implementering av patientrörlighetsdirektivet, kvalitetsregister och uppföljning av kömiljarden och patientsäkerhetsarbetet. Man lär sig mycket! Det är ett bra gäng i delegationen och skrattet ligger aldrig långt borta. Jag är övertygad om att, har man roligt tillsammans når man lättare goda resultat.

Det är stimulerande att kunna vara med och utveckla och påverka sjukvårdspolitiken.

Torsdag-fredag är Alliansens landstingsgruppledare samlade till en vårdpolitisk konferens i riksdagen. Kul att träffa kollegor från hela Sverige och få dela med sig av erfarenheter och ha förmånen att föra en direkt dialog med Socialdepartementet. Det är ju tillsammans som vi kan nå resultat - bättre och säkrare vård för patienterna.

2 kommentarer:

NA sa...

Bra att ni samlas och pratar om problemen.

Hoppas vi i Jönköping får se resultat snart.

Apropå patientrörlighet och -säkerhet:
Jag har råkat ut för tio läkare de senaste tvåtre åren. Bara på min vårdcentral. Sedan har jag träffat fyrafem stycken på Ryhov, men de är specialister och då är det i sin ordning.
Min husläkare, och min frus, och en tredje husläkare försvann från min vårdcentral med det fria vårdvalet. Därför är det så många stafettläkare här.
Två veckor tog det innan jag fick träffa läkare när jag ringde nu i april, varför funkar inte garantin 0-7-30?

Är personalrörlighet och vårdval viktigare än patientsäkerhet?

Mia sa...

Hej,

beklagar att det inte har varit kontinuitet i dina läkarkontakter på vårdcentralen.

Vi kan inte tvinga läkare att stanna kvar på en viss vårdcentral. De är fria att söka sig vidare om de vill det. Inte ens läkare är livegna.

Vårdgarantin är lagstadgad enligt 0-7-90-90, men vi har högre ambitioner än så. Vi har i Jönköpings län sagt att från första kontakt till behandling ska det vara max 95 dagar. Tillgänglighet är en av de högst prioriterade frågorna för oss. Man ska som patient känna sig trygg i att man får vård när man behöver det. Beklagar att det inte har fungerat bra för dig. Vi kan dock se att tillgängligheten blir bättre och bättre.

Patientsäkerhet är en annan prioriterad fråga och den tummar vi inte på. Här pågår det mycket arbete för att göra vården ännu säkrare.